Print denne side

Om fondens stifter

Skovejer Finn Rieck-Andersen, Aarhus

Født d. 2. marts 1925
Død d. 25. februar 2003

Finn Rieck-Andersen blev 77 år.
Han var en kendt og respekteret skikkelse indenfor det aarhusianske erhvervsliv.
Fra midten af 70'erne og til slutningen af 80'erne var han direktør i A/S Aarhus Emballagefabrik samt A/S Sostrup Gods for så selv at blive ejer af de store, smukke norddjurske skove - Vesters, Hemmed og Sostrup Plantager, som er en del af Sostrup Slots oprindelige jorder.

Finn Rieck-Andersens sans for skovdrift har fået skovområdet til i dag at fremtræde som et attraktivt og velplejet naturområde med en rig og afbalanceret repræsentation af træarter og dyrevildt.
Han holdt umådeligt meget af naturen og det hertil knyttede jagtliv. Selv var han overbevist om, at interessen for naturen stammede fra hans tid som FDF'er og siden hen fra sin indkaldelse til Livgarden, hvor han i øvrigt blev udnævnt til kaptajn af reserven.

Tillidsposterne har været mange. Medlem af repræsentantskab og bestyrelser indenfor den finansielle sektor. Formand for Folkeligt Oplysnings Forbund i Aarhus fra 1975 til 1990. Med sin sikre sans for økonomi sørgede han for, at forbundet fik en sund - og vel at mærke blivende sund økonomi. Det var ikke mindst hans indsats, der har gjort det muligt at udvikle oplysningsaktiviteten til at omfatte mere end 30.000 deltagere om året.

Rotary havde også hans bevågenhed. Beredvilligt har han ydet utallige bidrag til Rotary's almene hjælpeopgaver på såvel nationalt som internationalt plan. Han var et højt skattet og trofast mødende klubmedlem. Ganske fortjent blev han udnævnt til Paul Harris Fellow.

Hjælpsomhed var hans adelsmærke. Han havde en udpræget humanistisk indstilling, og da han samtidig havde rådighed over de nødvendige ressourcer var han i stand til at hjælpe. Det var derfor helt naturligt for ham at oprette en almen velgørende fond: Rieck-Andersens Familiefond, således at denne velgørenhed kunne fortsætte efter hans død.

Selv var han beskeden og egentlig blufærdig. God til at lytte og til at rådgive. Altid med et imødekommende venligt smil. I vore dage en sjælden foreteelse.

HL

Sidst opdateret: 23.02.2022 - 16:22

 

Relaterede sider

Se flere produktioner fra 1HG.dk
Rieck-Andersens Familiefond, Aarhus
c/o administrator Henning Lyngsbo
Sønder Allé 9, 1.th
8000 Aarhus C
Tel. 86 13 88 33

www.rieck-andersens-familiefond.dk

Fondens CVR nr. 1888 7088

Tak, fordi du printede denne side.
Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at henvende dig.